Jullie kunnen geen kant meer op!
Scene 29-34


In een mengeling van archiefbeelden, drama-scènes en presentatie op locatie wordt een dropping in de Tweede Wereldoorlog getoond. Els moet op de uitkijk staan, terwijl andere verzetsstrijders de gedropte wapencontainers verzamelen.

DRAMA: EXT. BOS – NACHT

Bloednerveus staat ELS in het bos aan de rand van het weiland en kijkt om zich heen.

HENK

En als je iemand ziet, wie het ook is, meteen waarschuwen.

ELS knikt met een gespannen gezicht.

ELS

Ik maak me meer zorgen over dat vliegtuig.

HENK

Ach, voordat de moffen hier zijn, zijn wij 'm allang gesmeerd.

ELS

Ik bedoel die wapens. Straks krijgen we die op ons kop.

HENK lacht en omhelst ELS ter geruststelling. Daarna sprint hij op een drafje weg en kijkt ELS hem na.

ARCHIEF: EENZAAM VLIEGTUIG

Tegen een donkere nachthemel boven Nederland komt een bommenwerper aangevlogen. Een doordringend geronk.

PRESENTATRICE (V.O.)

Op de afgesproken tijd moet het vlieg-tuig boven het droppings¬gebied verschijnen.

DRAMA: EXT. WEILAND NAAST BOS – NACHT

HENK staat midden op het weiland en bedient de seinlamp.

PRESENTATRICE (V.O.)

Dan wordt er met een seinlamp een teken gegeven.

Het vliegtuiggeronk wordt luider en luider.

LOCATIE: EXT. WEILAND

PRESENTATRICE

Het vliegtuig scheert op zo'n 200 meter boven de grond en gooit aan parachutes zijn lading naar beneden.

ARCHIEF: DROPPING VANUIT ENGELS VLIEGTUIG

Een wapendropping vanuit een Engels vliegtuig.

PRESENTATRICE (V.O.)

Die bestaat vaak uit wapens en springstof, maar soms komen er ook geheim agenten mee, die voor de regering in Londen moeten spioneren.

DRAMA: EXT. WEILAND NAAST BOS – NACHT

Met een aantal VERZETSMENSEN rent HENK over het donkere weiland in de richting van een container met parachute.

PRESENTATRICE (V.O.)

De verzetsmensen moeten alles dan snel inladen en wegwezen, voordat ze kunnen worden betrapt.

Haastig knoopt HENK de parachute van de container los.

HENK (TEGEN VERZETSMAN)

Doe die lampen maar uit.

Plotseling worden enorme schijnwerpers aangezet en de hele omgeving baadt in een zee van licht. Geschrokken zitten de VERZETSMENSEN als hazen gevangen in het licht.

MANNENSTEM (DRIES)

Iedereen staan blijven en handen omhoog!

VERZETSSTRIJDER

DE MOFFEN! WE ZIJN VERRADEN!

Hij begint te rennen richting bos, maar... DOEG-DOEG-DOEG! Hij valt neer door een salvo uit een machine-pistool.

MANNENSTEM (DRIES)

Jullie kunnen geen kant meer op.

De overige VERZETSMENSEN steken aarzelend hun handen in de lucht. Triomfantelijk stapt DRIES KOOIMAN in het uniform met pet van de Sichterheitsdienst naar voren en een ogenblik is zijn gezicht duidelijk zichtbaar.

ELS

O God...

In het bos verderop draait ELS met een geschrokken gezicht weg achter een boom. Zij heeft DRIES herkend.

Meer teksten

Kids of Courage

Das Ergebnis ist unglaublich stark. Die Serie berührt, vielleicht gerade weil sie ohne die üblichen Horrorbilder auskommt.

Jochen Voit

(Süddeutsche Zeitung)

Andere teksten

© Maarten van der Duin | wildwords, 2011-2022