Het is trouwen of verzuipen!
Scene 32


Een zeiltochtje op het IJsselmeer is uitgedraaid op een nachtmerrie, die een nieuw dieptepunt bereikt, als Walter wordt bedreigd door Catherina.

EXT. BOOT / DEK & OEVER / MIDDAG

Walter staat tot zijn middel in het water met een stuk plastic in zijn handen, dat hij heeft losgetrokken van de schroef. Daardoor kon de motor weer aanslaan.

WALTER(opgetogen)

Een simpel stuk landbouwplastic! Dat hou je toch niet voor mogelijk!

Jasper staat op de boot en steekt zijn duim naar hem op. Naast hem legt Stefan juist de onderwaterkit terug in het krat en droogt z’n handen af.

STEFAN

Zo. Die kielnaad zit dicht.

JASPER

Okee jongens! Dan kunnen we weer.

DONNA (O.S.)

Ben benieuwd voor hoelang.

Vanuit het vooronder komt Donna weer aan boord en wordt gevolgd door Catherina die haar tranen inmiddels heeft weggeveegd. Stefan gaat naast Alex op het voordek zitten en slaat zijn arm om haar heen. Walter duwt de boot af en steekt zijn hand op naar Catherina om weer aan boord te kunnen klimmen.

WALTER

Cath?!

Catherina reageert niet. Donna kijkt haar vragend aan.

WALTER (CONT.)

Doe nou niet zo kinderachtig!

Hij probeert dan maar zelf aan boord te komen. Maar in éen beweging trekt Catherina de boom los uit een staag en zwaait er vervaarlijk mee heen en weer.

CATHERINA

Zwem maar naar Ursula.

Walter kijkt Catherina geschrokken aan. Op het voordek draait Alex zich om en wisselt een blik met Donna: moeten we niet ingrijpen?!

WALTER

Jasper?! Help me, alsjeblieft.

Hij steekt zijn handen uit naar Jasper en die maakt aanstalten om hem te helpen, maar Catherina richt haar boom naar Jasper.

CATHERINA (TEGEN JASPER)

Hou je d’erbuiten!

Jasper trekt zich snel terug naar z’n roer. Walter probeert kalm te blijven.

WALTER

Doe niet zo raar. Help me nou.

CATHERINA

Alleen als je me ten huwelijk vraagt.

Walter weet niet wat hij hoort. De anderen kijken Catherina verbijsterd aan.

WALTER

Pardon?!

CATHERINA

Je hebt me wel gehoord.

Walter staart Catherina ongelovig aan en schiet in de lach.

JASPER

Is dit een grap?!

DONNA

Nee. Ik geloof het niet.

De afstand tussen Walter en de boot wordt steeds groter.

WALTER

Maar schat...

CATHERINA

Het is trouwen of verzuipen.

DONNA

Cath, is dit niet een beetje...

WALTER

Okee... Okee... Wil je met me trouwen?

Het blijft even stil. Catherina doet alsof ze het in overweging neemt.

CATHERINA

Ja, dat wil ik wel.

Iedereen is met stomheid geslagen.

Meer teksten

Het verhaal van Nederland

Het eindresultaat is een prachtige en leerzame serie waarbij tien verhalen over de Nederlandse geschiedenis tot leven komen.

Nienke Schipper

(Journaliste bij Trouw)

Andere teksten

© Maarten van der Duin | wildwords, 2011-2022