Alleen de NSB kan ons land nog redden!
Scene 9-10


Met zijn aanstekelijke enthousiasme maakt Marinus de vader van zijn vriendin Corry warm voor de enige politieke partij die Nederland uit de crisis zal kunnen krijgen.

ARCHIEF: ONGESCHOOLDE ARBEIDERS PLAATSEN EEN BOOM

PRESENTATRICE (V.O.)

Het aantal werklozen daalt nauwelijks. Veel mensen geloven niet meer dat de regering de economische crisis kan oplossen en hebben hun hoop gevestigd op een andere politieke partij.

DRAMA: INT. HUIS DE RUITER — WOONKAMER — AVOND

Het bevlogen gezicht van MARINUS.

MARINUS

De NSB! Alleen die kan ons land nog redden!

Hij zit aan tafel tegenover een stralende CORRY, terwijl MOEDER een dienblad met thee en biscuits neerzet.

MARINUS

Want die denkt niet alleen aan zichzelf, zoals alle andere partijen. De NSB wil juist het beste voor Nederland.

Hij begint opeens te zingen.

MARINUS(zingt uitbundig)

Wij willen Holland houen, Ons Holland, fier maar klein!

CORRY schiet in de lach door zoveel bevlogenheid.

MARINUS

Wij blijven ’t hou en trouwe—

Vermoeid en besmeurd komt de VADER van CORRY binnen.

VADER(geamuseerd)

Wat een vrolijke boel.

MARINUS gaat snel staan.

MARINUS

O, u had ons moeten horen tijdens de Kerstmarsch, meneer De Ruiter. Toen hadden we vlaggen en trommels.

CORRY

Kijk vader, biscuitjes van Patria.

MARINUS

Waarom gaat u eigenlijk niet bij de NSB? Mijn vader zit er ook bij. En meester Lagerwei van het Lyceum. En bakker Steenhout...

VADER gaat zitten en krijgt thee met biscuit van CORRY.

VADER (TEGEN CORRY)

Dankjewel, m’n kind.

MARINUS (VERVOLGT)

Heus, de Nationaal Socialistische Beweging is de redding van Nederland!


Meer teksten

Lange dagreis naar de nacht

The play is directed perfectly

Anna Kondrasjova

(Recensent)

Andere teksten

© Maarten van der Duin | wildwords, 2011-2022