Dat geloof je nooit...
Scene 38


De ontvoerders van een baby bevinden zich in hotel Damascus. Max valt met een arrestatieteam binnen, terwijl Ray en Heleen hem via de intercom in het bureau op de voet volgen.

EXT. HOTEL DAMASCUS / PARKEERPLAATS / MIDDAG 3

In de verte komt met piepende remmen het busje met het ARRESTATIETEAM tot stilstand voor de hotelentree.

MAX (O.S.)

Daar zijn ze.

Op de parkeerplaats gooien MAX en TIMO hun portieren open en rennen naar de hotelentree. MAX wil de AT-ers achterna vliegen, maar ziet dat TIMO achterblijft.

MAX (CONT.)

Kom nou!

TIMO werpt een blik naar de dienstingang, waar nog steeds de witte bestelbus staat met verder niemand in de buurt.

TIMO

Ga jij maar vast.

MAX schudt haar hoofd en rent het hotel in.

INT. BUREAU / CRISISKAMER / MIDDAG 3

RAY draagt een koptelefoon met microfoon en heeft direct contact met MAX in het hotel. HELEEN en KEVIN luisteren mee.

RAY (IN MICROFOON)

Zorg dat die hele hotelkamer wordt doorgespit. Een plattegrondje, een adres...

INT. HOTEL DAMASCUS / GANG & SUITEDEUR / MIDDAG 3

Geluidloos, maar bliksemsnel sluipen de leden van het arrestatieteam door een gang van het hotel. Achter hen volgt MAX die contact heeft met RAY.

RAY (V.O., CONT.)

... Alles wat ons maar naar de baby kan leiden.

MAX (IN MICROFOON)

Okee. (Tegen AT-commandant) 132.

De AT-COMMANDANT maakt een gebaar en de overige AT-ers houden halt voor suite nummer 132.

INT. BUREAU / CRISISKAMER / MIDDAG 3

KEVIN (TEGEN RAY)

Volgens de receptie moet Kemal nog steeds in zijn hotelkamer zijn.

RAY (IN MICROFOON)

Max, wees in godsnaam voorzichtig. Waar is Timo?

INT. HOTEL DAMASCUS / GANG & SUITEDEUR / MIDDAG 3

MAX voelt zich lichtelijk betrapt en zoekt naar woorden.

MAX

Die ehh... bewaakt de trap.

De leden van het arrestatieteam trekken hun pistolen en de AT-COMMANDANT houdt zijn vingers in de lucht om af te tellen.

EXT. HOTEL DAMASCUS / DIENSTUITGANG / MIDDAG 3

Met zijn koptelefoons op sluit BRIAN RUSSELL de dienstingang.

BRIAN(zingt)

Turn it up! Bring the noise! Never badder than bad, 'cause the brother is madder than mad.

Hij schuift de zijdeur van het busje dicht en loopt naar het voorportier.

INT. BUSJE BRIAN / LAADRUIMTE / MIDDAG 3

In het schemer van de laadruimte ligt TIMO verstopt tussen het smerige linnengoed. Een portier wordt dichtgeslagen.

BRIAN (O.S., CONT.)(zingt)

Soul on roll, but you treat it like soap on a rope. 'Cause the beats in the lines are so dope.

Opeens slaat de motor van het busje aan en het gezang wordt overstemd door een oorverdovend geronk.

INT. HOTELSUITE / LIVING / MIDDAG 3

In de hotelkamer staat een grote reiskoffer klaar voor vertrek en KEMAL AZIZ, een knappe Turkse dertiger, trekt juist zijn jas aan. Opeens wordt er op de deur geklopt.

MAX (O.S.)

Meneer Aziz?

KEMAL

Ja?

MAX (O.S.)

Mag ik u de complimenten aanbieden van onze staf?

KEMAL komt naar de gangdeur toe en draait het slot eraf. Als hij de deur opentrekt, valt het arrestatieteam met veel geweld naar binnen.

INT. BUREAU / CRISISKAMER / MIDDAG 3

Gespannen wachten RAY, HELEEN en KEVIN op een reactie.

RAY

Max? Timo? Wat is de situatie?

Een zenuwslopende stilte. HELEEN kijkt vragend naar RAY.

RAY (CONT.)

Waar zijn jullie?

MAX (V.O.)

We zijn binnen.

INT. HOTELSUITE / LIVING / MIDDAG 3

MAX staat boven KEMAL die geboeid op zijn buik ligt.

MAX

Meneer Aziz, u blijft voorlopig hier.

Ondertussen checken de andere leden van het arrestatieteam de resterende vertrekken. Een AT-er kijkt in de badkamer.

AT-ER 1

Clear.

Een volgende AT-er checkt het balkon.

AT-ER 2

Clear.

RAY (V.O., VANUIT KOPTELEFOON)

Neem zijn mobiel in beslag, zodat hij niemand kan waarschuwen. En geef ons al zijn laatstgebelde nummers.

Opeens verschijnt een AT-er in de deur naar de slaapkamer.

AT-1

Hier is nog iemand.

INT. BUREAU / CRISISKAMER / MIDDAG 3

Een blikwisseling tussen HELEEN, KEVIN en RAY. Stilte

MAX (V.O., CONT.)(verbaasd)

Nou ja!

RAY (IN MICROFOON)

Wie is het, Max?!

MAX (V.O.)

Dat geloof je nooit...

Een gespannen stilte in de crisiskamer.

INT. HOTELKAMER / SLAAPKAMER / MIDDAG 3

Met een perplex gezicht staat MAX in de deuropening.

RAY (V.O.)

(ongeduldig) Wie dan?!

Op het bed in de slaapkamer zit MERAL KRAMER.

MAX

Meral Kramer.

MERAL komt langzaam overeind.

RAY (V.O.)

En de baby?

INT. BUSJE BRIAN / LAADRUIMTE / MIDDAG 3

Achterin het rijdende bestelbusje wordt TIMO door elkaar geschud en moet zich beschermen tegen rondvallende wasbalen. Het motorgeronk is nog steeds oorverdovend.

Het verhaal van Nederland

Het eindresultaat is een prachtige en leerzame serie waarbij tien verhalen over de Nederlandse geschiedenis tot leven komen.

Nienke Schipper

(Journaliste bij Trouw)

Andere teksten

© Maarten van der Duin | wildwords, 2011-2022